Miejska Orkiestra Dęta w Lubawie to zespół muzyczny składający się z 35 muzyków i 20 mażoretek, czyli dziewcząt ubranych w paradne stroje z elementami umundurowania różnego rodzaju służb. Wszyscy muzycy to mieszkańcy gminy lub miasta Lubawa.

Historia orkiestry sięga 1 lutego 2000 roku. Jej kapelmistrzem był wówczas Stefan Raczyński, który funkcję tę sprawował przez 12 lat. Obecnie dyrygentem orkiestry jest Mateusz Raczyński.

Od jazzu do biesiady
Repertuar muzyków jest bardzo zróżnicowany i obejmuje muzykę poważną, jazz, piosenki biesiadne i rozrywkowe. W ofercie orkiestry odnajdziemy koncerty (zarówno krajowe, jak i zagraniczne), oprawę uroczystości kościelnych i państwowych oraz parady marszowe.

Nagrody krajowe i zagraniczne
Zespół daje kilkadziesiąt koncertów rocznie. Zajmuje wysokie miejsca na festiwalach muzycznych. Orkiestra jest laureatem trzeciej nagrody na ogólnopolskim festiwalu orkiestr dętych w Rowach w 2012 roku, zdobyła także drugą i trzecią nagrodę na wojewódzkim przeglądzie orkiestr dętych w Lidzbarku Warmińskim. Trzy lata temu, podczas międzynarodowego festiwalu orkiestr dętych w Heikendorfie, muzycy zajęli siódme miejsce.

Członkowie orkiestry aktywnie włączają się także w życie kulturalne gminy, organizując kursy, warsztaty i wyjazdy szkoleniowe podnoszące artystyczne umiejętności.

(Fot. Pixabay / CC0)