Po zakończeniu wojny rozpoczęła się reaktywacja placówki. Poszukiwano zaginionych książek, przynoszone nowe i wreszcie wypożyczalnia ruszyła pełną parą. W trzy lata później, 28 września 1948 roku nastąpiło uroczyste otwarcie biblioteki w wolnej Polsce, po drugiej wojnie światowej. W rok później w zbiorach placówki było już 250 woluminów, a liczba zapisanych do biblioteki osób wyniosła ponad 130. Biblioteka zmieniła też swoją siedzibę.

Wcześniej mieściła się w auli szkoły podstawowej, po przeprowadzce – w lokalu budynku zarządu miejskiego. Kierownikiem biblioteki był wówczas Bernard Standara, a bibliotekarką Wiktoria Pater. Pani Pater po krótkim czasie została kierowniczką placówki i jednocześnie jej jedynym pracownikiem. W 1952 roku zbiory zostały przeniesione do kolejnej, nowej siedziby, tym razem przy ul. Gdańskiej 20.

Biblioteka dla dzieci w Lubawie
1961 rok to rok otwarcia pierwszej czytelni i zmiany kierownictwa placówki – kierownikiem jest teraz Monika Deka. Cztery lata później najmłodsi czytelnicy zyskują swoje ulubione miejsce do czytania i wypożyczania książek, czyli oddział biblioteki dla dzieci. W 1999 r. uchwałą Rady Miejskiej w Lubawie wypożyczalnia otrzymuje imię Teofila Ruczyńskiego.

Lata dwutysięczne, wraz z rozwojem nowych technologii, przyniosły innowacje także do biblioteki w Lubawie. W wypożyczalni pojawiły się komputery i internet.

(MW / Fot. Pixabay/cc0)